YGP Natuurlijk Gezond kan u helpen bij de preventie óf de begeleiding van ziekteverzuim in uw organisatie. Ziekteverzuim is een kostbare zaak. Een zieke werknemer kost uw bedrijf ongeveer 230 euro per dag. Hoe langer een medewerker ziek is, hoe moeilijker het re-integratieproces verloopt.

 

YGP Natuurlijk Gezond kan u helpen met:

  • Preventief beleid
  • Training leidinggevende hoe om te gaan met (dreigend) ziekteverzuim en de invulling van Wet Poortwachter
  • Advies en analyses met betrekking tot ziekteverzuim en hoe dit terug te dringen
  • Opstellen Verzuimbeleid
  • Coachen werknemers in een re-integratie traject

 

Voor meer info kunt u contact opnemen via het contactformulier of bellen met *06.52.05.1113*